< >
Cloud Zoom small image
南都蓄电池LSP系列应用领域: 

名称:南都电池LSP系列
可在线通过咨询了解详情
 
通过以下按钮进入下一步
南都蓄电池LSP系列应用领域: 

通信交换及传输系统
移动基站和UPS后备系统
太阳能、风能等储能系统
发电厂及输变电系统

产品参数

电池型号额定电压(V)额定电压(C10 Ah)外形尺寸(mm)
C10C3C1总高
GFM-200P
2
200
150
110
75
176
364
374
GFM-300P2300225165106176364374
GFM-400P2400300220138176364374
GFM-500P2500375275170176364374
GFM-600P2600450330201176364374
GFM-800P2800600440266177366376
GFM-1000P21000750550330177366