< >
Cloud Zoom small image
南都蓄电池GP系列应用领域: 

名称:南都电池GP系列
可在线通过咨询了解详情
 
通过以下按钮进入下一步
南都蓄电池GP系列应用领域: 
UPS系统
电力系统
广播电视系统
产品参数
电池型号
额定容量(Ah)
外形尺寸(mm)
C20
总高
6-FM-38B
38
196
165
170
170
6-FM-65B
65
350
166
175
175
6-FM-100
100
330
174.5
214.5
221
6-FM-150
150
484
170
226
229
6-FM-200
200
520.5
239.5
219
2